CODA - Official Web Page
Język polski
English language

Menadżer zespołu: Marcin Marszałek

Tel. (0) 604 559 337 e-mail: cinos100@o2.pl

Zespół jest chętny na propozycje koncertowe w pubach, knajpach, barach i na innych imprezach.